Volg ons

Privacy statement/reglement

Inleiding

GolfVereniging Nederland (GVN) heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de golfsport, evenals het behartigen van de belangen van haar leden op golfgebied. Dit reglement beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen bij het gebruik van de website www.gvn.nl en gvn.mygolf.life (‘Websites’).

Verzamelen van gegevens

Wij onderkennen twee vormen van verzameling van uw persoonsgegevens

 • U wenst lid te worden van onze vereniging, hierbij slaan we de volgende gegevens maximaal 12 maanden op:
  • Uw naam, adres, postcode en woonplaats
  • Emailadres
  • Geboortedatum
  • NGF Nummer
 • U bent lid van onze vereniging en hierbij slaan we tevens de volgende gegevens, tot een jaar na beëindiging van het lidmaatschap, op:
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Golfstatus/Handicap
  • Bankrekening gegevens
  • Nationaliteit
  • Hoe lang u lid bent
  • Profielfoto (niet verplicht)

Door verzending van uw gegevens via onze Websites geeft u aan GVN toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van hierboven beschreven doeleinden (juridisch: artikel 8 sub a Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Bij het gebruik van de Websites als ‘gast’ worden geen persoonsgegevens verzameld.

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens uit deze database te laten verwijderen. 

Beeldmateriaal bij evenementen

Door uw deelname aan een GVN evenement kunnen er foto’s worden gemaakt en gebruikt voor promotie van onze vereniging en evenementen welke via de Websites worden getoond.

U heeft te allen tijde het recht foto's waarop u herkenbaar in beeld bent te laten verwijderen. 

Uitwisseling van gegevens

Voor uitvoering van onze doelen worden er voor leden van onze vereniging gegevens uitgewisseld met de volgende partijen:

– Nederlandse Golf Federatie (NGF)
– Golflink BV
– DIPAS BV
– Support2u
- NOBEARS
– Solvec
– Mailchimp
– Mailgun

Wij delen buiten bovengenoemde partijen geen persoonsgegevens, zonder toestemming.

Beveiliging Persoonsgegevens

GVN zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

GVN bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Nederlandse wet is vereist.

Aansprakelijkheid

GVN en haar partners hebben met veel zorg en inspanning de Websites samengesteld. Het gebruik van de Websites is echter geheel voor eigen rekening en risico. De GVN en/of haar partners zijn niet aansprakelijk voor alle (in)directe schade voortvloeiend uit het gebruik van de Websites. Hier vindt u onze uitgebreide disclaimer.

Cookies

Voor uitgebreide informatie over onze cookies beleid verwijzen wij u naar deze pagina

Wijzigingen van het Privacyreglement

Dit reglement wordt van tijd tot tijd herzien. De laatste wijziging is van februari 2021. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen.

Vragen en commentaar

Al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacyreglement zijn altijd welkom. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar privacy@gvn.nl.

Ook lid worden van de leukste golfclub van Nederland?

Lidmaatschappen